Webmasters Workshop Sportske.net

Traka sa naslovima - ticker na vašem sajtu


Širina: px; - za širinu 100% upišite 0 ili ostavite prazno polje

Filtrirajte vesti:
Sport: - pratite izabrani sport - najnovije vesti
Liga: - pratite vesti o klubu, izaberite ligu
Klub: - pratite vesti o klubu, izaberite klub
Boja Font-a:   
Boja Pozadine:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Traka sa naslovima - ticker iz vašeg grada


Širina: px; - za širinu 100% upišite 0 ili ostavite prazno polje

Filtrirajte vesti:
Veza:
Boja Font-a:   
Boja Pozadine:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Statična traka sa naslovima na vašem sajtu


Širina: px; - za širinu 100% upišite 0 ili ostavite prazno polje
Broj Naslova: 1 - 10

Filtrirajte vesti:
Sport: - pratite izabrani sport - najnovije vesti
Liga: - pratite vesti o klubu, izaberite ligu
Klub: - pratite vesti o klubu, izaberite klub
Boja Font-a:   
Boja Pozadine:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Statična traka sa naslovima iz vašeg grada


Širina: px; - za širinu 100% upišite 0 ili ostavite prazno polje
Broj Naslova: 1 - 10

Filtrirajte vesti:
Veza:
Boja Font-a:   
Boja Pozadine:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Typewriter sa naslovima na vašem sajtu


Širina: px; - za širinu 100% upišite 0 ili ostavite prazno polje

Filtrirajte vesti:
Sport: - pratite izabrani sport - najnovije vesti
Liga: - pratite vesti o klubu, izaberite ligu
Klub: - pratite vesti o klubu, izaberite klub
Boja Font-a:   
Boja Pozadine:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Typewriter veze sa naslovima iz vašeg grada


Širina: px; - za širinu 100% upišite 0 ili ostavite prazno polje

Filtrirajte vesti:
Veza:
Boja Font-a:   
Boja Pozadine:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Najnovije sportske vesti - ticker na vašem sajtu


Širina: px;
Visina: px;

Filtrirajte vesti:
Sport: - pratite izabrani sport - najnovije vesti
Liga: - pratite vesti o klubu, izaberite ligu
Klub: - pratite vesti o klubu, izaberite klub
Boja Font-a:   
Border Boja:   
Boja Pozadine:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Najnovije sportske vesti - ticker iz vašeg grada


Širina: px;
Visina: px;

Filtrirajte vesti:
Veza:
Boja Font-a:   
Border Boja:   
Boja Pozadine:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Najnoviji sportski naslovi na vašem sajtu


Širina: px;
Broj Naslova: 1 - 10

Filtrirajte vesti:
Sport: - pratite izabrani sport - najnovije vesti
Liga: - pratite vesti o klubu, izaberite ligu
Klub: - pratite vesti o klubu, izaberite klub
Boja Font-a:   
Border Boja:   
Boja Pozadine:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Najnoviji sportski naslovi iz vašeg grada


Širina: px;
Broj Naslova: 1 - 10

Filtrirajte vesti:
Veza:
Boja Font-a:   
Border Boja:   
Boja Pozadine:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Tabele na vašem sajtu


Liga:
Klub: - nije obavezno
Boja Kluba:    - Boja za izabrani klub nije obavezna
Boja Reda 1:   
Boja Reda 2:   
Veličina Font-a: px;
Boja Font-a:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Rezultati na vašem sajtu


Liga:
Kolo:
Boja Reda 1:   
Boja Reda 2:   
Veličina Font-a: px;
Boja Font-a:   

Napravi Kod - Preview

Kod:

Partneri: