Dragi čitaoci, predstavljamo novi sistem za komentare!

  • Autor: Đorđe Đokić

  • 06. novembar 2014.

  • 11:48

  • Izvor: Sportske.net

  • facebook
  • twitter
  • email

Posle dužeg vremena odlučili smo da promenimo sistem za komentarisanje na našem portalu, a sa ciljem da omogućimo prijatnije okruženje kako za komentatore tako i za posetioce.

Dragi čitaoci, predstavljamo novi sistem za komentare!
U novi sistem možete se logovati bilo kreiranjem naloga na našem portalu, bilo preko nekog od svojih naloga na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Google+). Možete se logovati i preko starog Disqus naloga.

Kreiranjem profila na našem portalu (na bilo koji način) uz mogućnost komentarisanja, dobijate i mogućnost da prilagođavate izgled portala svojim potrebama. Možete izabrati klub čije vesti ne želite da propustite ili kategoriju koju detaljnije pratite, što će vam omogućiti da vam na portalu te informacije budu istaknute kako ih ne bi propustili.

Vašim komentarima kreirate i vašu stranu na portalu na kojoj možete lakše da pratite sve odgovore ostalih posetilaca, kao i statistiku vaših komentara. Još jednom savetujemo da poštujete pravila komentarisanja kako bi olakšali posao nama, došli u situaciju da vam se komentari brže odobravaju, ali i najvažnije kako bi naš zajednički portal bio prijatno mesto za sve posetioce.

Da se podsetimo pravila:

- Svi komentari koji propagiraju rasnu, versku, nacionalnu ili bilo koju drugu vrstu mržnje, biće obrisani.

- Svi komentari koji sadrže psovke i/ili uvrede drugih diskutanata ili javnih ličnosti o kojima se raspravlja, biće obrisani.

- Dodatno, svaki komentar koji kvalifikuje neku javnu ličnost i/ili diskutanta kao osobu koja je prekršila zakon i/ili društvene i moralne norme na bilo koji način, a da to nije potvrđeno sudskom presudom ili bez iznetih dokaza, biće obrisan.

- Sukobi između istih korisnika koji se prenose sa jedne vesti na drugu, i insistiranje na završenim ili besmislenim diskusijama, biće obrisani.

- Dodatno, trolovanje i flejmovanje diskusija (razvodnjavanje diskusija, generisanje besmislenih postova ili postova koji nemaju veze sa temom), nije dozvoljeno.

- Svesni smo da na našem portalu postuju navijači rivalskih klubova između kojih postoji netrpeljivost. Smatramo da je moguće da se na zdrav i sportski način iskaže to rivalstvo, stoga će svi komentari koji sadrže prizemne provokacije i omalovažavanje korisnika i/ili klubova za koje navijaju, biti obrisani.

- Nije dozvoljeno pisati velikim slovima čitav post (korišćenje Caps Lock-a), pa će i takvi postovi biti obrisani.

- Korisnicima koji imaju uvredljivi nickname i/ili avatar će biti onemogućeno postovanje na sajtu pod tim nickname-om.

- Nalozi korisnika koji konstantno krše neka od ovih pravila biće suspendovani, a to važi i za korisnike koji su odmah posle registracije na našem portalu počeli sa konstantnim kršenjem pravila.

- Urednici sajta zadržavaju diskreciono pravo da ne objave komentar koji se sa namerom trudi da formalno ostane u okviru pravila, a praktično ih krši. Podsećamo vas i da je Internet slobodan i da mi veoma poštujemo prava svih naših posetioca da iskažu svoj stav ili mišljenje. Podsećamo ipak i da korišćenje tog prava ne sme da ugrozi prava drugih posetilaca ili građana.

Pozivamo vas i da nam pomognete u administriranju. Dešava se i desiće se da neki neprimeren komentar ipak prođe uredničku kontrolu greškom. Imate opciju da komentar koji smatrate neprimerenim označite (zastavica) i tako ga uklonite sa sajta i pošaljete poruku moderatorima da pažljivije provere komentar.

Nov sistem komentarisanja je samo prvi korak u promenama koje vas čekaju na portalu Sportske.net. Uskoro će biti još mogućnosti za sve registrovane korisnike, ali o njima detaljnije kad budu aktivne.

Pored sajta, novi sistem komentarisanja je instaliran i u novoj verziji Android aplikacije koju možete skinuti sa Google Play marketa. Pored novih komentara, nova verzija aplikacije ispravlja i probleme sa emitovanjem video snimaka na većini telefona, kao i sa veličinom fotografija  Apdejtujte aplikaciju, ili je instalirajte ako do sad niste.

Naravno, tu smo za sve vase predloge, kritike, ideje. Ukoliko ih imate prosledite nam ih, bilo putem sajta, bilo putem naše Facebook stranice ili Tvitera.
  • facebook
  • twitter
  • email

Komentari