Brigit Fišer - večito prva

07. july 2012. | 18:44 | Izvor: Sportske.net


Legendarna Nemica koja je u kajaku pobeđivala kao od šale, prvo za Istočnu, pa ujedinjenu Nemačku.

Ukupno je osvojila osam zlata na šest Olimpijskih igara, po čemu je jedinstvena uz mačevaoca Aladara Gereviča. Ona je inače bila major komunističke Nemačke, do pada zida osvojila je tri zlata i srebro u Moskvi i Seulu, u Los Anđelesu se nije takmičila zbog bojkota.

Nakon ujedinjenja Nemačke, niz je nastavila u Barseloni, preko Atlante, Sidneja i Atine.

Sve povezano sa njom je značilo medalju, njen nekadašnji suprug je osvojio medalju u Seulu, a nećakinja Fani zlato u kajaku na prošlim igrama u Pekingu.

Osvojila je neverovatnih 37 medalja na svetskim prvenstvima.

Facebook komentari 

Informacije o komentarima

Poštovani čitaoci, sportske.net neće obljavljivati komentare koji vređaju nečiju ličnost, predstavljaju poziv na nasilje, versku, rasnu i svaku drugu netrpeljivost.
Takođe, neće se objavljivati informacije koje pozivaju na vršenje krivičnih dela, ali i optužbe da je neko drugi izvršio krivično delo.
Neće biti pušteni komentari sa psovkama, pogrdnim obraćanjem drugim čitaocima.
Ne objavljujemo ni kritike na račun drugih medija, izuzev sportske.net.
Ako neki komentar takvog tipa bude "prošao", molimo vas da nas obavestite kako bi isti bio uklonjen.
Za komentare koje su ostavljeni na Facebook-u, Sportske.net ne snosi odgovornost niti ih moze obrisati jer su vlasnistvo autora istih. Autori komentara snose zakonsku odgovornost za sadrzaj svojih komentara. Sportske.net jedino moze autora komentara koji krse pravila banovati tako da ih na Sportske.net ne mogu videti posetioci koji nisu Facebook prijatelji sa autorom.
Sadržaj vaših komentara ne označava stav urednika i novinara portala sportske.net, već isključivo autora komentara.
Pozdrav i vodite računa, jer nam je do vašeg mišljenja veoma stalo.