Jasna Šekarić

10. july 2012. | 16:09 | Izvor: Sportske.net


Učestvovala je na šest Olimpijskih igara, debitovala je 1988. pod zastavom Jugoslavije, takmičila se i pod zastavom MOK 1992. zbog sankcija,  zatim tri puta za zajednicu Srbije i Crne Gore i 2008. za Srbiju.

Jasna ima pet olimpijskih  medalje, četiri  u disciplini vazdušni pištolj, zlato iz Seula, srebra iz Barselone, Sidneja i Atine. U disciplini MK pištolj je osvojio bronzu u Seulu.

 Proglašena je za najboljeg strelca 20. veka, od strane Međunarodne streljačke federacije.

Ima još devet zlatnih medalja na svetskim i evropskim prvenstvima.

Facebook komentari 

Informacije o komentarima

Poštovani čitaoci, sportske.net neće obljavljivati komentare koji vređaju nečiju ličnost, predstavljaju poziv na nasilje, versku, rasnu i svaku drugu netrpeljivost.
Takođe, neće se objavljivati informacije koje pozivaju na vršenje krivičnih dela, ali i optužbe da je neko drugi izvršio krivično delo.
Neće biti pušteni komentari sa psovkama, pogrdnim obraćanjem drugim čitaocima.
Ne objavljujemo ni kritike na račun drugih medija, izuzev sportske.net.
Ako neki komentar takvog tipa bude "prošao", molimo vas da nas obavestite kako bi isti bio uklonjen.
Za komentare koje su ostavljeni na Facebook-u, Sportske.net ne snosi odgovornost niti ih moze obrisati jer su vlasnistvo autora istih. Autori komentara snose zakonsku odgovornost za sadrzaj svojih komentara. Sportske.net jedino moze autora komentara koji krse pravila banovati tako da ih na Sportske.net ne mogu videti posetioci koji nisu Facebook prijatelji sa autorom.
Sadržaj vaših komentara ne označava stav urednika i novinara portala sportske.net, već isključivo autora komentara.
Pozdrav i vodite računa, jer nam je do vašeg mišljenja veoma stalo.