Mario Gomez

03. june 2012. | 19:20 | Izvor: Sportske.net

Ime: Mario Gomez (Mario Gomez)
Datum rođenja: 10.07.1985
Nastupa: 51
Golova: 21
Pozicija: Napadač
Broj na dresu: 23
Klub: Bajern (Nemačka)

Za razliku od Klosea i Podolskog, Mario Gomez više golova postiže u klubu nego u reprezentaciji. Zbog toga je kritikovan, a u više od 50 nastupa za nacionalni tim dao je 22 gola što je u proseku mnogo manje od kolega u napadu.

Sjajni napadač Bajerna koji je ranije igrao za Štutgart je postio 15 mečeva u reprezentaciji a na prethodna dva velika takmičenja nije dao nijedan gol na završnom turniru.

Njegov otac je Španac, ali je rođen u Nemačkoj i predstavljao je ovu zemlju i u mlađim kategorijama.

Facebook komentari 

Informacije o komentarima

Poštovani čitaoci, sportske.net neće obljavljivati komentare koji vređaju nečiju ličnost, predstavljaju poziv na nasilje, versku, rasnu i svaku drugu netrpeljivost.
Takođe, neće se objavljivati informacije koje pozivaju na vršenje krivičnih dela, ali i optužbe da je neko drugi izvršio krivično delo.
Neće biti pušteni komentari sa psovkama, pogrdnim obraćanjem drugim čitaocima.
Ne objavljujemo ni kritike na račun drugih medija, izuzev sportske.net.
Ako neki komentar takvog tipa bude "prošao", molimo vas da nas obavestite kako bi isti bio uklonjen.
Za komentare koje su ostavljeni na Facebook-u, Sportske.net ne snosi odgovornost niti ih moze obrisati jer su vlasnistvo autora istih. Autori komentara snose zakonsku odgovornost za sadrzaj svojih komentara. Sportske.net jedino moze autora komentara koji krse pravila banovati tako da ih na Sportske.net ne mogu videti posetioci koji nisu Facebook prijatelji sa autorom.
Sadržaj vaših komentara ne označava stav urednika i novinara portala sportske.net, već isključivo autora komentara.
Pozdrav i vodite računa, jer nam je do vašeg mišljenja veoma stalo.